Styrelse

Nordanstigs Teaterförening
Styrelse 2017

Ordförande
Monika Westin
Mellanfjärden
westinmonika@gmail.com

Kassör
Hans-Åke Bergman
Jättendal
djurstagarden@zeta.telenordia.se
0652-130 22

Ledamöter:
Nils Engström
Älgered
nils.engstrom@gmail.com

Mårten Arosenius
Stocka
arosenius@tyfonmail.se

Tommy Lindberg
Gnarp
tommy.lindberg57@gmail.com

Hanna-Karin Berglund
Harmånger

Valberedning
Arlindo Gomes, Gnarp
Ulf Sundblad, Bergsjö

Revisor
Margareta Wedin Rosén